Openstelling fort

Het nieuwe seizoen openstellingen van fort Giessen 2023 begint weer in April en duurt t/m September Leden van Altenatuur/ Archeologische vereniging en gastheren/vrouwen tezamen ,,De vrijwilligers van het fort" gaan in de komende wintermaanden een grandioos programma voor de bezoekers samen stellen. Alle evenementen in die periode komen nog met datum en programma op deze […]