Bij rijksmonument Fort Giessen in Giessen (gemeente Altena, Noord-Brabant) is iets meer dan een eeuw na de aanleg van de loopgravenlinie in de Eerste Wereldoorlog opnieuw een loopgraaf aangelegd.

Niet door Jan Soldaat maar met een kraan uitgerust met GPS, opdat de aanleg exact volgens bouwtekening wordt uitgevoerd. De loopgraaf met zandzakken is onderdeel van het educatieparkje dat bij het fort is ingericht.

Het parkje geeft uitleg over de Eerste Wereldoorlog en de vele soldaten die in de streek waren gelegerd rond de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). Bij de loopgraaf wordt ook een unieke luisterput uit WOI geplaatst, die is teruggevonden in Uitwijk. Ook werd een telefoonhuisje een wachthuisje en een uitkijkpost geplaatst. Op 18 juli 2017 begon men met de aanleg, die enkele weken in beslag nam.

De aanleg van het parkje vormt het sluitstuk van een groot project van Erfgoed Altena rond het zichtbaar maken van de verdedigingslinie die liep vanaf Fort Vuren via de Bommelerwaard en de Wilhelminasluis naar Fort Giessen tot aan Fort Steurgat.

Schuilplaatsen werden verplaatst en omlijst met verhalen en er is een fietsroute uitgestippeld vanaf Fort Vuren tot Fort Steurgat. Rond het fort en educatieparkje is een lespakket ontwikkeld voor kinderen vanaf groep 8 op de basisschool en voortgezet onderwijs

Affuit: Om de geschiedenis nog levendiger te maken heeft Erfgoed Altena samen met forteigenaar Brabants Landschap van het Nationaal Militair Museum in Soest een affuit (onderstel van een kanon) uit de Eerste Wereldoorlog in langdurige bruikleen. Het affuit werd eerst gerestaureerd en heeft nu een plek in gebouw C op Fort Giessen.