Forteducatie is een initiatief van de gebruikers van Fort Giessen: Altenatuur, Archeologische Vereniging Archeo-Altena en Brabants Landschap. De laatste jaren is er binnen de drie organisaties veel gesproken over het gebruik van de forten in het Land van Heusden en Altena. Voor fort Giessen natuur, voorlichting en educatie op het gebied van natuur en landschap.
Er is door vrijwilligers gewerkt aan een programma voor de educatie aan scholieren van de onderbouw van het Voortgezet en Bovenbouw van het Basisonderwijs. Dit programma laat zich ook heel gemakkelijk inzetten voor andere doelgroepen, zoals ouderenverenigingen, personeelsverenigingen etc.