Rondje Giessen ca. 7 km. Start en eindpunt is fort Giessen Giessensesteeg 2  4283 HP Giessen. […]
verzorgd door gidsen van het fort. Met uitleg over de geschiedenis en functie van het fort […]
Na het opheffen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in 1951, kreeg fort Giessen een functie als […]